List biskupa opolskiego na II ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

20 listopada 2018

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy (Ps 16,8)

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

U końca roku kościelnego liturgia słowa Bożego zapowiada dzień powtórnego przyjścia Chrystusa. On sam oznajmia nam: Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. [Kiedy?] o dniu owym lub odzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec" (Mk 13,26.32). Dlatego trzeba czuwać i modlić się w ażdym czasie - przypomina Kościół w dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią.

Cała treść listu poniżej: