Pielgrzymka do Ziemi Świętej - dzień 3

18 marca 2019

Dzień 3: Jez. Galilejskie, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Tabga

Po śniadaniu przejazd na Górę Błogosławieństw. Następnie Kafarnaum do domu św. Piotra oraz synagogi. Dalej zwiedziliśmy Tabgha: kościół Prymatu św. Piotra i kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb. Potem: rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim.