Pielgrzymka do Ziemi Świętej - dzień 5

20 marca 2019

Dzień 5: Jerozolima- droga krzyżowa, Syjon Chrześcijański, dzielnica żydowska

Jerozolima: kościół św. Anny (tradycyjne miejsce narodzenia NMP) i sadzawka Betezda (uzdrowienie chorującego od 38 lat paralityka). Przejście Drogą Krzyżową do Bazyliki Grobu Bożego (najważniejszej świątyni chrześcijańskiej). Następnie Syjon Chrześcijański: bazylika Zaśnięcia Maryi Panny, wieczernik (miejsce ustalenia wielu sakramentów) i tradycyjny grób Dawida. Następnie Mur Zachodni - Ściana Płaczu (najświętsze miejsce dla religii judaistycznej).