Gimnazjaliści przyjęli Sakrament Bierzmowania

14 kwietnia 2018

W dniu 14.04.2018 r. o godz. 16:00. uczniowie trzecich klas przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Bp Rudolfa Pierskały.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

Uczniom trzecich klas Gimnazjów, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania - życzymy wiele radości z bycia w Kościele i odwagi w dawaniu tej prawdzie świadectwa swoim codziennym życiem.