Kolędowanie Dzieci z Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21

7 stycznia 2018

Po Mszach świętych z godz. 9:00, 10:30 i 11:30 - kolędowały Dzieci z Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 - TRISO. (zespół Downa).