Pielgrzymka do Japonii. Śladami św. Maksymiliana Kolbego oraz św. Jana Pawła II - 13 dni

20 maja 2019

Grupa Parafian wyraża chęć pielgrzymowania w przyszłym roku do Japonii. Na naszej stronie możemy zapoznać się z proponowanym programem takiej pielgrzymki w terminie 25.05 - 06.06.2020. Chętni do pielgrzymowania możemy się zapisywać w kancelarii do 15 czerwca.


KATEDRY I ŚWIĄTYNIE - ŚWIĘCI MĘCZENNICY Z NAGASAKI - GÓRA FUJI - SHIMABARA - DZIELNICA SAMURAJSKA

Katolicy japońscy wciąż na nowo dają dowody, że są w stanie zachować swoje dziedzictwo kulturalne, wprowadzając jednocześnie w życie podstawowy element chrześcijaństwa, nowość życia w Chrystusie. Okazali oni zrozumienie doktryny krzyża i powszechnego powołania do świętości. Żywa pamięć o waszych męczennikach jest potrzebna po to, by ludzie byli zawsze świadomi tego, jakie jest ich dziedzictwo chwały" w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa" (Ga 6,14).

ŚW. JAN PAWEŁ II, PRZEMÓWIENIE DO BISKUPÓW JAPONII, TOKIO, 23 LUTEGO 1981 R.


DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników na lotnisku. Odprawa bileto- wo - bagażowa. Przelot do Tokio.

DZIEŃ 2

Przylot na lotnisko Narita i przejazd pociągiem do hotelu. Krótki odpoczynek i obiad. Następnie przejazd do Akabane. Nawiedzenie kościoła Fran- ciszkanów konwentualnych. Kościół Wniebowzię- cia Najświętszej Marii Panny wybudowany został w 1947 roku pod kierunkiem polskiego franciszka- nina - o. Samuela Rosenbaigera, który w czasie II wojny światowej pracował w USA, aby utrzymać założoną przez św. Maksymiliana Kolbe przed wojną, misję w Japonii. Oprócz wybudowanego przed wojną z funduszy z Niepokalanowa kościo- ła i klasztoru w Nagasaki, polscy franciszkanie wybudowali po wojnie klasztor i kościół w Tokio. Nad wejściem do kościoła widnieje figurka Matki Boskiej przywieziona z Niepokalanowa. W latach 70. przy kościele wybudowane zostało funkcjo- nujące nadal przedszkole Rycerstwa Niepoka- lanej. Następnie przejedziemy do stacji Yotsuya i odwiedzimy kościół św. Ignacego, przy katolickim uniwersytecie Sophia, gdzie w pierwszą niedzielę miesiąca celebrowana jest Msza św. po polsku. Przejazd do hotelu w Kawasaki.

DZIEŃ 3

Śniadanie. Przejazd do katedry Najświętszej Marii Panny. Następnie lokalnymi środkami transpor- tu udamy się do Tobu-Asakusa. Zobaczymy Bra- mę Kaminarimon znajdującą się przed świątynią buddyjską Sensoji - najstarsze miejsce w Tokio, zniszczone w wyniku nalotów w czasie II wojny światowej. Następnie odwiedzimy park Sumida, gdzie po wojnie pomoc dla biednych prowadził br. Zenon Żebrowski. Rejs statkiem rzeką Sumida na sztucznie usypaną wyspę Odaiba. Obiad w restau- racji w Decks. Przejazd kolejką Yurikamome do stacji Shinbashi. W Shinbashi-Shinjuku wizyta na piętrze widokowym w urzędzie metropolitalnym. Powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, po którym poruszanie się lokalnymi środkami transportu. Przejazd do Kawaguchiko. Spacer nad jezioro Kawaguchi. Wjazd kolejką li- nową na miejsce widokowe, z którego rozciąga się panorama na górę Fuji, najwyższy szczyt w Japo- nii i czynny wulkan. Obiad i czas wolny. Następnie przejazd do kościoła Fuji-Yoshida (gdzie probosz- czem jest japoński ksiądz, który przyjął imię Mak- symilian Kolbe). Lokalnymi środkami transportu przejazd na nocleg do hotelu w Kawasaki.

DZIEŃ 5

Śniadanie, po którym przejazd autobusem do kompleksu świątyń buddyjskich Daitokuji. Spacer po kompleksie; wizyta w świątyni Kotoin, gdzie znajduje się grób Gracji Hosokawy (katoliczki, która przyjęła chrzest na początku XVII w. wbrew woli męża.) Następnie obiad w restauracji z trady- cyjnym japońskim ogrodem Ganko Takasegawa Nijoen (posiłki serwowane przez obsługę w trady- cyjnych kimonach). Następnie nawiedzenie kate- dry św. Franciszka Ksawerego. Przejazd lokalnym środkiem transportu. Spacer uliczką Pontocho z tradycyjną zabudową japońską i domami gejsz. Przejazd autobusem do przystanku Kawaramachi-shomen, przejście przez Most Shomen (kamień upamiętniający męczeńską śmierć ok. 50 japoń- skich katolików w 1623 roku). Nocleg w hotelu w Kioto.

DZIEŃ 6

Śniadanie, po którym przejazd do Inari. Wizyta w Chramie shintoistycznym Inari - jednym z naj- większych w Japonii chramów sintoistycznych, poświęconych bóstwu Inari, które zapewnia obfite plony i sukces w prowadzeniu biznesu. Następnie przejazd do kościoła w Nara. W 1563 roku miała tu miejsce debata znawców buddyzmu z reprezen- tującym misjonarzy bratem Lorenco, czyli Waw- rzyńcem, japońskim zakonnikiem, który przyjął chrzest z rąk Franciszka Ksawerego. W Nara zało- żona została w XVI w. jedna z najstarszych w Japo- nii wspólnot chrześcijańskich. Następnie przejazd do świątyni Todaiji, wpisanej na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, mieszczącej, pochodzący z poł. VIII w., 15 metrowy posąg Wielkiego Buddy

- jeden z największych na świecie. Wokół świątyni można zobaczyć spacerujące na wolności sarny, symbolizujące bothisatwów -rodzaj świętych bę- dących w buddyzmie łącznikami między światem ziemskim i niebiańskim. Przerwa na obiad: ramen i pierożki gyoza. Lokalnymi środkami transportu powrót na nocleg w hotelu Himeji (znajduje się tam jeden z najpiękniejszych zamków w Japonii zwany zamkiem Białej Czapli, zobaczymy zamek z zewnątrz).

DZIEŃ 7

Śniadanie, po którym lokalnymi środkami trans- portu przejazd do Nagasaki. Przejście do muzeum 26 świętych męczenników z Nagasaki. Kolejno przejście do kościoła Nakamachi, poświęcone- go wszystkim męczennikom z Nagasaki. Kolejno przejazd do hotelu Sounso na wulkanie Unzen. W hotelu wliczone w koszt noclegu kąpiele w gorą- cych źródłach. Kolacja w postaci tradycyjnej kuch- ni japońskiej.

DZIEŃ 8

Śniadanie, po którym przejazd do kościoła Jana Pawła II. Następnie udamy się w okolice gejzerów zwanych piekłem Unzen, w których torturowano misjonarzy i japońskich katolików, aby wymusić na nich wyrzeczenie się wiary. Kolejno zwiedza- nie Domu Bożego w Oura, najstarszego kościoła japońskiego i muzeum chrześcijaństwa - pierw- szego miejsca pracy o. Maksymiliana Kolbe, gdzie był on wykładowcą filozofii w miejscowym semi- narium duchownym i gdzie miesiąc po przybyciu do Japonii zaczął wydawać Rycerza Niepokalanej po japońsku. Dom Boży w Oura jest też miejscem ujawnienia się japońskich katolików, którzy po 270 latach prześladowań przyszli tu, aby przyznać się do ukrywanej przez pokolenia wiary. Kościół w Oura odwiedził w lutym 1981 roku papież Jan Paweł II. Możliwość zakupienia pamiątek, krótka przerwa. Przejazd do Hongochi. Zwiedzanie mu- zeum św. Maksymiliana Kolbe, wizyta w grocie Lourdes. Kolejno wizyta w katedrze w Urakami. Ponadto zwiedzimy Muzeum Bomby Atomowej. Przejazd na wulkan Unzen do hotelu Sounso z go- rącymi źródłami. Kolacja i nocleg w hotelu, możli- wość skorzystania z kąpieli w gorących źródłach.

DZIEŃ 9

Śniadanie, po którym przejazd do Shimabara. Zwiedzanie rekonstrukcji dzielnicy samurajskiej. Zobaczymy ponadto: kościół w Shimabara po- święcony męczennikom z powstania w Shimabara w 1637. Przejazd do Isahaya. Obiad w restauracji sushi. Następnie spotkanie z polskimi siostrami Rycerstwa Niepokalanej. Wizyta na grobach pol- skich franciszkanów przybyłych do Japonii z o. Maksymilianem Marią Kolbe lub później. Przejazd lokalnymi środkami transportu na nocleg w mie- scie Fukuoka.

DZIEŃ 10

Śniadanie, po którym przejazd lokalnymi środka- mi transportu do Minato-miari. Obiad. Następnie spacer nad morzem. Przejazd do Ebisu. Udamy się do sióstr Opatrzności Bożej. Przejazd na nocleg w hotelu Kawasaki.

DZIEŃ 11

Śniadanie, po którym przejazd lokalnymi środkami lokomocji do Akity. Obiad. Następnie udamy się do sanktuarium Cudownej Matki Bożej w Yuzawa. Czas wolny, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego dla chętnych. Przejazd na nocleg do Akity publicznymi środkami transportu.

DZIEŃ 12

Śniadanie. Transport środkami komunikacji pu- blicznej. Przejście w okolice pałacu cesarskiego do stacji Yurakucho. Spacer po Ginzie, eleganckiej dzielnicy Tokio. Kolacja - tradycyjna kuchnia ja- pońska. Przejazd na nocleg w hotelu w Narita.

DZIEŃ 13

Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Przelot powrotny. Zakończenie pielgrzymki.