Ustanowienie szafarzy Komunii Świętej

9 grudnia 2018

W niedzielę nasi Panowie: Michał Dorosz i Aleksander Kuchna - z rąk Ks. Biskupa otrzymali (po uprzednim przygotowaniu) upoważnienie do udzielania Komunii Św. w naszej Parafii. Ich jak i pozostałych Szafarzy otoczmy naszą gorącą modlitwą.

Za zdjęcia dziękujemy Pawłowi Koniecznemu.