Zapraszamy Was do szczególnego świętowania Niedzieli Miłosierdzia Bożego

28 kwietnia 2019

Drodzy wierni!

Zapraszamy Was do szczególnego świętowania Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Pana Jezusa przekazane św. Faustynie:

,,W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.’’ (Dz. 699).

W ten właśnie dzień weźcie obraz "Jezu, ufam Tobie" i przyjdźcie z nim do swojego kościoła parafialnego w którym zostaną uroczyście poświęcone. Zaproście swoją rodzinę, przyjaciół i sąsiadów, by razem z Wami utworzyli grupę pielgrzymującą z obrazem przez miasto do kościoła.

Dzięki Wam

i procesji z obrazem do kościoła, Wizerunek Jezusa Miłosiernego będzie widoczny na ulicy! Wiele osób nie zna Go jeszcze i nie wie jak ważny jest dla nich i świata całego. Podzielcie się z innymi orędziem o Bożym miłosierdziu by świętować w szczególny sposób ten wyjątkowy dzień!