Parafia św. Wawrzyńca w Głuchołazach
Głuchołazy

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca

ul. Kościelna 4
48-340 Głuchołazy

Tel.: 77 439 16 01 - Kancelaria
Tel.: 77 439 16 01 - Proboszcz
Tel.: 77 439 52 23 - Wikariusze
Fax: 77 439 16 01

Piątek, 19 styczeń 2018 r.
12:50:41

Przyjęcie ministrantów i ustanowienie lektorów 2016

Przyjęcie ministrantów i ustanowienie lektorów 2016

Niedziela, 27 listopada 2016

Dnia 24.11.2016 nasza wspólnota ministrancka powiększyła się. Niektórzy awansowali na wyższy poziom służby liturgicznej, co wiąże się z nowymi zadaniami oraz obowiązkami. Na większą chwałę Boga i dla uświęcenia człowieka.

STOPNIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ:

KANDYDAT

Wszyscy pragnący zostać ministrantami, powinni przejść minimum roczny kurs przygotowawczy, tzw. kandydaturę. Okres ten, to czas poznawania istoty bycia ministrantem oraz podstawowych zasad służby. W tym czasie obserwowane jest zachowanie chłopców, ich zaangażowanie oraz zdobywane wiadomości i umiejętności. Kandydaci uczą się podstawowych cech (sumienności, punktualności, troski o porządek).

MINISTRANT OŁTARZA

Troszczy się o należyte przygotowanie ołtarza podczas Eucharystii, szczególnie darów ofiarnych chleba i wina oraz paramentów liturgicznych (kielich, patena). Zna dobrze symbolikę ołtarza, oraz naczyń i szat liturgicznych. Posługuje się dzwonkami w liturgii.

LEKTOR

Poznaje dokładnie Słowo Boże, które czyta wiernym we Mszy św. Spełnianie tej funkcji wymaga nieustannej formacji oraz starannego przygotowania czytań. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa. Żyje zgodnie z tym co głosi na ambonie oraz kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za wypowiadane słowo. W liturgii może także wypowiadać wezwania modlitwy wiernych oraz spełniać funkcję psałterzysty (śpiewa psalm międzylekcyjny).

Przyjęcie ministrantów i ustanowienie lektorów 2016

Zezwala się kopiować i rozpowszechniać zasoby serwisu Parafii Głuchołazy bez ograniczeń.
Wykonano 2004-2018 PARAFIA GŁUCHOŁAZY