Parafia św. Wawrzyńca w Głuchołazach
Głuchołazy

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca

ul. Kościelna 4
48-340 Głuchołazy

Tel.: 77 439 16 01 - Kancelaria
Tel.: 77 439 16 01 - Proboszcz
Tel.: 77 439 52 23 - Wikariusze
Fax: 77 439 16 01

Piątek, 19 styczeń 2018 r.
12:43:38

Lista kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Czwartek, 19 listopada 2015

PREZENTACJA OSTATECZNEJ LISTY KANDYDATÓW I PODANIE ZASAD DRUGIEGO ETAPU WYBORÓW

W niedzielę 22 listopada należy podczas ogłoszeń parafialnych lub/i wywieszając gotową kartę do głosowania w gablotce parafialnej zaprezentować listę kandydatów. Należy też w tym dniu poinformować o zasadach wyboru w drugim etapie, a mianowicie:

Każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów trzy nazwiska, stawiając przy nich znak "x".

Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż trzy nazwiska, głos będzie nieważny.

W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń, co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów, można złożyć w ciągu dwóch tygodni od daty drugiego etapu wyborów pisemne odwołanie do dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Opolskiej; wszelkie roszczenia zgłaszane po tym terminie uznane zostaną za bezzasadne, same wybory za ważne, a ich wynik za ostateczny.

DRUGI ETAP WYBORÓW

Drugi etap wyborów powinien odbyć się w I niedzielę Adwentu, 29 listopada, przed lub po każdej Mszy św. Numerowane i opieczętowane karty do głosowania powinny być wydawane przez członków Komisji Wyborczej w wyznaczonym do tego miejscu, np. w przedsionku kościoła. Po oddaniu głosu, wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków albo do urn wyborczych lub przekazują je członkom Komisji Wyborczej. Przeliczenie głosów powinno odbyć się w obecności członków Komisji Wyborczej, która następnie sporządza protokół wyborczy.

LISTA KANDYDATÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

1. Bławicki Witold ul. Spółdzielcza 4/27

2. Buczyńska Irena ul. Grunwaldzka 17/2

3. Ciesielczyk Krystyna ul. Ligonia 7/5

4. Czarniecka Grażyna ul. Koszyka 6/5

5. Delkowska Lidia ul. Papiernicza 4b/7

6. Dorosz Michał ul. Makuszyńskiego 40

7. Dorosz Beata ul. Makuszyńskiego 40

8. Dubiński Ryszard ul. Wieniawskiego 14/6

9. Grubiak Anna ul. Tylna 11/2

10. Hawryluk Grażyna ul. Os. Konstytucji 5/2

11. Kaim Dorota ul. Powstańców Śl. 35/14

12. Kamiński Władysław ul. Kraszewskiego 17/2

13. Kamys Halina ul. Powstańców Śl. 46/21

14. Kubat Renata ul. Jana Pawła II 11/9

15. Majerczyk Maria ul. Szymanowskiego 10/5

16. Malarczyk Stanisław ul. Koszyka 25/3

17. Marcinek Ryszard ul. Kraszewskiego 1a

18. Pietruszewski Andrzej ul. Wieniawskiego 6/10

19. Przybylska Aleksandra ul. Wyszyńskiego 7

20. Skowronek Krystyna ul. Rynek 16/4

21. Tkacz Sławomir ul. Kol. Jagiellońska 22

22. Udała Jan ul. Kościuszki 54

23. Walkiewicz Grażyna ul. Lompy 20

24. Winiarska Magda ul. Koszyka 22/1

25. Winiarski Łukasz ul. Koszyka 22/1

26. Wiśniewski Piotr ul. Parkowa 9j

27. Wojdyła Tomasz ul. Królowej Jadwigi 49

28. Wróbel Michał ul. Wieniawskiego 8/14

29. Wysocka Halina ul. Tuwima 2

30. Zamojska Helena ul. Ligonia

31. Zapiór Bogusław ul. Prusa 18

Lista kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Zezwala się kopiować i rozpowszechniać zasoby serwisu Parafii Głuchołazy bez ograniczeń.
Wykonano 2004-2018 PARAFIA GŁUCHOŁAZY