Parafia św. Wawrzyńca w Głuchołazach
Głuchołazy

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca

ul. Kościelna 4
48-340 Głuchołazy

Tel.: 77 439 16 01 - Kancelaria
Tel.: 77 439 16 01 - Proboszcz
Tel.: 77 439 52 23 - Wikariusze
Fax: 77 439 16 01

kontakt@parafia-glucholazy.pl

Czwartek, 21 wrzesień 2017 r.
10:32:21

Bota fe! Dodaj wiary!

Czwartek, 18 grudnia 2014

Bota fe! To znaczy: Dodaj wia-ry!

Słowa papieża Franciszka ze Świato-wych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro stały się hasłem naszego diecezjalnego projektu, który ma za zadanie duchowo przygotować młodych do przeżycia niezwykłego czasu ŚDM 2016, które odbędą się w Krakowie. Znak żółtego "+" ma przypominać o ciągłej potrzebie woła-nia do Pana, za Apostołami "Dodaj nam wiary Panie!" (Łk 17, 5), ale jest też określany jako "krzyż grecki". Taki krzyżyk robimy przecież naszym dzieciom na czołach! Takim krzyżykiem zostaliśmy namaszczeni przez kapłan Krzyżmem świętym tuż po na-szym Chrzcie. A najważniejsze: krzyż jest znakiem naszej wiary! Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad naszym grzechem! "Plus" to znaczy, że chcemy ciągle więcej i lepiej, a w dziedzinie wiary: bliżej Jezusa. Bota fe pokazuje, że Światowe Dni Młodych nie zaczną się dopiero w 2016 roku, ale trwają już dziś, w tych wspólnotach i parafiach, gdzie młodzi ludzie przygotowują się do nich. W naszej diecezji już przeszło od roku przygo-towywani są liderzy ŚDM - młodzież, która ma za zadanie koordynować samo wydarzenie w parafiach. W naszej parafii, najpierw Michał i Karol, a dziś Kuba i Kuba ( ;) przyp. red.) uczestniczyli w Prologu ŚDM, w kilkudniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych, które miały za zadanie zapalić ich. Po co? Po to by dzielić się pięknym doświadczeniem wiary. Czemu o tym pisze? Dlatego, że w naszej diecezji przez ten projekt przeszło już ponad 300 młodych osób! I to jest piękna liczba! W wielu parafiach, np. w Leśnicy, gdzie wcześniej wikariuszem był nasz ks. Mariusz, nie dwóch ale kilkunastu młodych uczestniczyło w tym przygotowaniu, a dziś przez cykliczne piątkowe spotkania przygotowują się i całą parafię do radosnego przeżycia festiwalu młodych chrześcijan w 2015 roku. Obok duchowych przygotowań istnieją też takie, które w sposób materialny próbują sprostać temu niezwykłemu zadaniu, np. ogólnopolski projekt "Bilet dla brata" w którym młodzieży sprzedając np. CD z muzyką (jak było w naszej parafii), albo gadżety z logiem ŚDM zbiera fundusze na bilet dla młodych z ubogich krajów (ciekawą rzeczą, jest to że krajowe centrum projektu "Bilet dla brata" podaje, że chociaż diecezja opolska jest jedną z najmniejszych, "na łeb - na szyję" pobiła rekord funduszy pozyskanych dla tego celu). W niektórych parafiach sprawa ma się inaczej: poza ducho-wymi przygotowaniami, młodzieży poprzez kiermasze, rękodzieła, festyny zbiera fundusze na własne bilety do Krakowa (uczestnictwo w samym wydarzeniu kosztuje przeszło 1 tys. zł.). Jest tak na przykład w parafii pw. Prze-mienienia Pańskiego w Opolu, gdzie od po-czątku adwentu będą sprzedawane wieńce adwentowe, z których pozyskane środki zo-staną zebrane na ów wyjazd.

Do Was Młodzi...

A jak to wygląda w naszej parafii? Na razie nie wygląda... bo poza pojedynczymi głosami rodziców nie słyszę żadnych ani pro-pozycji ani nawet chęci.... "to jeszcze czas p sze księdza". A tak naprawdę to nie chodzi o sam roku 2016, a o szansę, którą Bóg nam daje w postaci tych dni, które poprzedzają ŚDM. To jest właściwe pytani do młodych: nie tyle gdzie jesteście, ale co chcecie?! Na co liczycie od Kościoła, od nas księży, kateche-tów? Gdzie mamy z Wami być i gdzie nas potrzebujecie? Pomiędzy Wami, na mieście? - czekam na Wasze zapro-szenie! Chcecie nas więcej w konfesjonale, na dłuższą spowiedź - powiedzcie to nam! Chce-cie byśmy z Wami gdzieś pojechali? - napiszcie to do nas! Przecież Wy młodzi, moi Przyjaciele macie tyle środków.... Nie mówią już tylko o katechezie (możecie się wstydzić, albo krępować...) ale macie stronę parafii, maila, macie ‘Fejs-buka’ (ks. Mariusz i ja też!), a wielu z Was ma nawet nr naszych telefonów komórkowych... Jeden krok odwagi...

Do Was rodzice...

Prosimy Was o wsparcie i towarzysze-nie Waszym dzieciom w pięknych inicjaty-wach. Nic na siłę! Ale propozycja! Wiara jest jak najpiękniejsza perła w skarbcu rodziny, którą należy pielęgnować i przekazywać dal-szym pokoleniom, jako wartość ponadczaso-wa, jako wartość niewymierna, jako poręka życia piękniejszego i Bożego. A perłą nie można żonglować! Jeśli dziecko nie zobaczy, że jest owa perła cenna dla Was, jako małżonków, jako rodziców, jako dziadków, czy w końcu rodziców chrzestnych, to nawet jeśli będziecie ją przekazywać, to z biegiem czasu stanie się jak eksponat w kolekcji rodzinnej porcelany. Czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży jest czasem sięgnięcia po tę perłę w rodzinach, czasem odkurzenia jej, wyeksponowania w centrum Waszego życia, tak by Wasze dzieci zachwyciły się nią! A zachwyt perłą wiary jest najpiękniej i naj-bardziej entuzjastycznie przeżywany na ŚDM! Potwierdzam to z całego serca! Kiedy byłem w Madrycie w 2011 roku, wokół papieża Benedykta XVI i czułem, doświadczałem wiarę przeszło 2. milionowego tłumu, to zobaczy-łem, że to nie jest jakaś perełka, jakiś koralik, ale to jest perła, która jest najpiękniejsza, idealna, jako największy dar od Boga! Kochani Rodzice, nic nie stoi na przeszkodzi by spró-bować na nowo poszukać takiej perły: sięgnij-cie do Pisma Świętego! Poszukacie dobrych rekolekcji, książki, prasy...a przede wszystkim zobaczcie, że wiara to wydarzenie, bo spotka-nie z żyjącym Jezusem Chrystusem! Jeśli chcecie w entuzjastyczny, nowy, odświeżony sposób podejść do wiary to zwróćcie się do nas - Waszych Duszpasterzy! Nie mamy klucza ani panaceum na wiarę i na jej ożywienie ale mamy pewność, że jeśli razem o coś prosimy to Bóg tego udziela, przecież mówi o tym nam Pismo Święte - Słowo Boże. Może razem poszukać drogi wiary dla nas.

Z czym dziś przychodzimy?

Na początku naszej gazety Ksiądz Pro-boszcz napisał do Was, że 20 grudnia w naszej parafii odbędzie się peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matko Bożej Salul Populi Romani. Obydwa symbole są podarowane prze św. Jana Pawła II młodym całego świata jako znaki Światowych Dni Młodzieży. Duży, drewniany krzyż w roku 1983 stał w Bazylice św. Piotra z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Odkupienia. Wielu ludzi z całego świata stawało przed nim i wpatrując się w prostotę tego znaku widziało miłość Boga, która w Jezusie Chrystusie pozwoliła się ukrzyżować dla zbawienia człowieka. Po zakończonym Roku Odkupienia, 30 lat temu, w Niedziele Zmartwychwstania Święty Papież przekazał ten krzyż młodzieży, mówiąc: "Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupie-nie". Od tej pory ów krzyż przemierzył prak-tycznie całą Ziemię. Miliony rąk niosły go prze miasta, wsie, góry, puszcze, w deszczu, mro-zie, do szkół, szpitali, na place, rynki, do insty-tucji, do ludzi chorych... nieśli go z dumą! Z dumą, że są chrześcijanami i wierzę w Bożego Syna, który na drzewie krzyża pojednał świat z Ojcem i zmartwychwstał. Kiedy pierw-szy raz miałem ten krzyż w swoich rękach, jako kleryk w Opolu, z oczu płynęły mi łzy - bo przez ten krzyż dotykałem całego świata chrześcijańskiego! Wiedziałem, że nie jestem sam, że miliony ludzi na całym świecie wierzy jak ja. Drugi raz, kiedy stał na potężnym ołta-rzu w Madrycie, na lotnisku Cuatro Vientos. A dziś ze wzruszeniem czekam na sobotę 20 grudnia, kiedy ten sam krzyż, który przez 30 lat jest znakiem młodych chrześcijan, zostanie poniesiony ulicami naszej głuchołaskiej parafii. Oprócz krzyża, od 11 lat znakiem ŚDM jest Ikona Matko Bożej. Jest kopią cudownego obrazu z najstarszego kościoła poświęconej Matce Bożej - Bazyliki Matko Bożej Większej w Rzymie. Widzieliśmy ten obraz, za każdym razem kiedy papież Franciszek rozpoczyna swoją podróż apostolską. To właśnie tej Mat-ce Boże papież ofiarował kolorową piłkę, kiedy wróci z Rio de Janeiro. Wokół Niej gro-madzą się Rzymianie przeszło od 1500 lat, tak jak my gromadzimy się wokół Jasnogórskiej Pani. Czy nie mało w nas trosk, które chcemy oddać Matce Jezusowej?

Moi kochani. Liczymy na Was - nie tyl-ko na obecność, ale na inicjatywę. Nawiedze-nie naszej parafii przez Krzyż i Ikonę niech będą dla nas razem rozpoczęciem przygo-towań duchowych do tego niezwykłego wyda-rzenia, które ma odbyć się w 2016 roku. Polecamy to wszystko też Waszej modlitwie. Niech to będzie czas dla młodych i dorosłych, dla dzieci i dziadków, dla chorych i samotnych. Czas odnalezienie na nowo entuzjazmu w wierze, że jedynym i prawdziwym Panem jest Jezus Chrystus (Rz 10, 9).

Ks. Artur Juzwa

KontaktNapisz do nasNewsletterMapa serwisuPolityka prywatności

Bota fe! Dodaj wiary!

Zezwala się kopiować i rozpowszechniać zasoby serwisu Parafii Głuchołazy bez ograniczeń.
Wykonano 2004-2017 PARAFIA GŁUCHOŁAZY