Parafia św. Wawrzyńca w Głuchołazach
Głuchołazy

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca

ul. Kościelna 4
48-340 Głuchołazy

Tel.: 77 439 16 01 - Kancelaria
Tel.: 77 439 16 01 - Proboszcz
Tel.: 77 439 52 23 - Wikariusze
Fax: 77 439 16 01

kontakt@parafia-glucholazy.pl

Czwartek, 21 wrzesień 2017 r.
10:36:39

26. Niedziela Zwykła - Rok B 27 września 2015 r.

Czwartek, 24 września 2015
26. Niedziela Zwykła - Rok B 27 września 2015 r.

Refleksja

W naszej diecezji coraz bardziej borykamy się z brakiem dostatecznej liczby kapłanów. Coraz trudniej zapewnić należytą duszpasterską opiekę we wszystkich parafialnych wspólnotach. Bywają też sytuacje, wobec których kapłani czują się zupełnie bezradni. Odpowiedzialność jest ogromna, a jesteśmy tylko ludźmi; owszem, ludźmi dobrej woli i zatroskanymi o Wasze zbawienie, ale jednak słabymi.

Dlatego słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii musimy brać sobie mocno do serca; są dla nas wielką przestrogą: "Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, mówi Pan Jezus, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9, 42). Nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza my, pasterze, nie możemy dawać zgorszenia i złego przykładu, i nie może nas dziwić wyraźnie podniesiona miara w ocenie naszego życia i postępowania. Wystarczy wspomnieć te słowa Jezusa: "komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą" (Łk 12,48). Przecież Bóg dał nam wyjątkowo dużo. Uzdolnił nas i zobowiązał do reprezentowania Chrystusa i Kościoła, do służby zbawieniu. Dlatego, byśmy sprostali zadaniu prowadzenia Was Bożymi drogami, lecz nie po swojemu, ale tak, jak Bóg chce, i byśmy nie byli dla Was zgorszeniem, lecz świadectwem żywej i dojrzałej wiary pociągali Was do Boga, potrzebujemy - każdy z nas i wszyscy bez wyjątku - wiele modlitwy, ciągle więcej i więcej. Trzeba bowiem, by wszyscy kapłani zostali objęci darem modlitwy, ponieważ - jak mawiał św. Jan Maria Vianney - "nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których ludzie się nie modlą". Stąd wielka moja prośba: Siostry i Bracia, módlcie się wiele, zwłaszcza o świętość kapłańskiego życia i posługiwania, i w tej modlitwie nie ustawajcie!

Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego

Złota myśl tygodnia

W modlitwie jedna rzecz musi zajmować wiele miejsca, najwięcej miejsca - miłość (Karol de Foucauld)

Na wesoło

Podczas wizytacji ministranci podają biskupowi kadzidło, które niestety, już wygasło.

A gdzie żar, chłopcy? - pyta biskup.

W sercu!

Konduktor w pociągu pyta się podróżującej z psem blondynki:

Czy Pani zapłaciła za tego psa?

Ależ skąd. Dostałam go na urodziny.

Patron tygodnia - bł. Kolumban Józef Marmion, prezbiter - 3 października

Józef urodził się 1 kwietnia 1858 roku w Dublinie, w Irlandii. Był siódmym z dziewięciorga dzieci w ubogiej rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do szkół prowadzonych przez augustianów i jezuitów. Od najmłodszych lat otaczał szczególnym kultem Matkę Bożą.

W 1874 roku wstąpił do seminarium diecezjalnego w Dublinie. Nie mogąc studiować na terenie Wielkiej Brytanii, Józef kontynuował naukę w kolegium Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Rzymie. Tam też w dniu 16 czerwca 1881 roku przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku powrócił do Irlandii i został wikariuszem w Dundrum. Później został mianowany wykładowcą filozofii, greki i francuskiego w swoim dawnym seminarium (1882-1886). Równocześnie pełnił obowiązki kapelana w klasztorze redemptorystek i w więzieniu kobiecym. W 1886 roku za zgodą biskupa wstąpił do benedyktyńskiego opactwa Maredsous i przyjął zakonne imię Kolumban.

Posłuszeństwo i pokora pomogły mu pokonać trudności surowego życia we wspólnocie i odnaleźć pokój wewnętrzny. Był pomocnikiem magistra nowicjatu, uczył chłopców w szkole klasztornej, głosił Ewangelię w pobliskich parafiach.

13 kwietnia 1899 roku Kolumban z niewielką grupą mnichów udał się do Lowanium, aby założyć tam klasztor Mont César. Wkrótce został mianowany jego przeorem. Wykładał teologię dogmatyczną na miejscowym uniwersytecie, był spowiednikiem karmelitanek bosych, prefektem i kierownikiem duchowym kleryków. Dał się poznać jak wybitny kaznodzieja w Belgii, Francji i na Wyspach Brytyjskich. W dniu 28 września 1909 roku został wybrany na opata w Maredsous, we wspólnocie, która liczyła ponad 100 mnichów, prowadziła wydawnictwo, gimnazjum klasyczne, szkołę rzemiosł artystycznych oraz duże gospodarstwo rolne. Kolumban troszczył się o rozbudowę opactwa i o porządne wykształcenia zakonników. Otoczył opieką mnichów anglikańskich, którzy wyrazili pragnienie przejścia na katolicyzm. Zostawił po sobie ogromną spuściznę literacką.

Kolumban odszedł po nagrodę nieba 30 stycznia 1923 roku. Beatyfikował go św. Jan Paweł II 3 września 2000 roku.

Opowiadanie

Czy pamiętasz?

Pewnej niedzieli, około południa, młoda kobieta myła w kuchni sałatę, kiedy podszedł do niej mąż i zapytał:

Czy pamiętasz, jaka była dziś Ewangelia i o czym dziś rano mówił podczas kazania ksiądz?

Już nie pamiętam - wyznała kobieta.

No to po co chodzisz do kościoła i słuchasz słów Pisma świętego i kazań, skoro zaraz o nich zapominasz?

Mój drogi, popatrz: woda myje tę sałatę, ale potem nie znajdziesz wody w talerzu; a przecież sałata będzie czysta.

Nie chodzi o to, by robić notatki podczas kazania. Ważne jest, byśmy zostali "obmyci" Słowem Bożym.

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym

"Pierwszą misję osoby konsekrowane mają pełnić wobec samych siebie i czynią to, kiedy otwierają własne serca na działanie Ducha Chrystusa" (VC 25).

Duch Święty pozwala doświadczyć mocy krzyża i zmartwychwstania Jezusa. Mimo zmagania się z konkretnymi słabościami, grzechami i wadami osoba konsekrowana codziennie może cieszyć się ze zwycięstwa Zbawiciela i w nim upatrywać dla siebie nadziei.

KontaktNapisz do nasNewsletterMapa serwisuPolityka prywatności

26. Niedziela Zwykła - Rok B 27 września 2015 r.

Zezwala się kopiować i rozpowszechniać zasoby serwisu Parafii Głuchołazy bez ograniczeń.
Wykonano 2004-2017 PARAFIA GŁUCHOŁAZY