Niedziela Miłosierdzia Bożego

28 kwietnia 2019

Godz. 7:30 Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo w kapłańskim posługiwaniu dla Ks. Proboszcza z okazji 45-ej Rocznicy przyjęcia kapłańskich Święceń. (Od Koła Przyjaciół Radia Maryja, Róż Różańcowych i Rady Parafialnej.)

,,W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.’’ (Dz. 699).