25. Niedziela Zwykła - Rok A 24 września 2017 r.

24 września 2017

Refleksja

"Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi".

Czytający Biblię szybko zrozumie, że Bóg odkrywany na kartach Biblii jest Panem jednocześnie bliskim i dalekim, dostępnym i niepojętym. Bóg objawiający się, który stał się bliski, ma plany i projekty odmienne od ludzkich. Już na początku biblijnej historii zobaczymy, że dla Abrahama - poddanego próbie wiary (Rdz 22,1-19) - najtragiczniejsze było to, że Bóg jawił mu się jako absolutnie nielogiczny, bo przeczący samemu sobie. Przecież Bóg obiecał: "z ciebie wyrośnie wielki naród" (Rdz 12,2a), a teraz jedynego syna, z którego ten naród może wyrosnąć, każe własnoręcznie uśmiercić. Bóg wydaje się niezrozumiały.

Często nie potrafimy zrozumieć, dlaczego Bóg tak czyni, a nie inaczej. A wszystko to dzieje się tak, gdyż zapominamy, iż Bóg, objawiający się na kartach Pisma Świętego, choć z jednej strony jest stałym punktem schronienia, skałą, na której można bezpiecznie budować, który jest ciągle tak samo wierny, niezależnie od zmieniających się okoliczności i chwiejności partnera przymierza, z drugiej strony jest Bogiem żywym, twórczym, pełnym nowych inicjatyw i niespodzianek. Działanie Boga nacechowane jest absolutną wolnością. On ze swej natury jest ciągle nowy oraz zaskakujący.

Oczywiście, jedno jest pewne, że trzeba nam nie tylko zrywać z grzechem, ale nawrócić się do nowości i zamysłu Boga. To my ludzie, czytając Biblię, odkrywając objawiającego się Boga, powinniśmy nawrócić się do Jego wielkości umysłu i serca, a nie Boga naginać do naszych małych i nędznych schematów.

ks. Ryszard Kempiak

Złota myśl tygodnia

Zawsze widzimy tę najlepszą z dróg, wybieramy jednak tę, do której przywykliśmy (Paulo Coelho).

Na wesoło

Proboszcz miał właśnie rozpocząć kazanie, kiedy ktoś podał mu karteczkę. Duchowny przeczytał i powiedział do zgromadzonych:

Ktoś zostawił przed kościołem samochód na światłach.

Podawszy numer rejestracyjny dodał:

Obawiam się, że akumulator nie wytrzyma do końca kazania.

Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki i pyta:

Zatańczysz?

Tak, chętnie.

To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.

Patron tygodnia - Najświętsza Maryja Panna Leśniańska - 26 września

26 września 1683 r. dwaj chłopcy, pasący bydło, znaleźli na drzewie dzikiej gruszy jaśniejący obraz. Wizerunek, umieszczony w zbudowanym dlań kościele, zaczął gromadzić rzesze ludzi. W miejscu zaś, gdzie według tradycji ukazał się cudowny wizerunek, została później zbudowana kaplica. Komisja biskupia dwukrotnie: w 1684 i 1700 r. wydała dekret o niezwykłości łask. Doświadczyli ich już w czasie wyprawy pod Wiedniem Jan Michałowski i Grzegorz Kulczycki, wysłani przez króla Jana III Sobieskiego do księcia Lotaryngii. Musieli się oni w przebraniu przedzierać przez obóz turecki. Uratowali się, bo polecili się opiece Matce Bożej Leśniańskiej i kiedy wrócili szczęśliwie z wojny do kraju, złożyli Jej swoje wota oraz zabrane Turkom pałasze.

Parafię w Leśnej na Podlasiu erygowano w 1695 r. Na miejscu dawnego kościoła z XVIII w. stoi obecnie barokowy, murowany kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła i Narodzenia NMP. W ołtarzu głównym znajduje się wyryta na kamieniu płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodząca z XVII w. Przedstawia ona Matkę Bożę w półpostaci z Dzieciątkiem na prawym ręku, w lewej ręce trzymającą otwartą książkę, na której wspiera się skrzydłami gołębica. Pan Jezus natomiast w prawej rączce trzyma książkę, a lewą unosi do góry.

Opiekę nad wizerunkiem i parafią powierzono zakonowi paulinów. W okresie zaborów klasztor zamknięto jednak za sprzyjanie powstaniu styczniowemu. Do budynków popaulińskich sprowadzono zaś mniszki prawosławne, a kościół przebudowano na cerkiew. Gorący kult Maryi Leśniańskiej trwał nieprzerwanie mimo ukrycia obrazu w obawie przed zabraniem około 1867 r. Obraz odnaleziono i w 1927 r. uroczyście wprowadzono do Leśnej. Wizerunek koronował kard. Stefan Wyszyński 18 sierpnia 1963 r. w obecności 12 biskupów i ok. 150 tys. pielgrzymów. W 1984 r. kościół leśniański podniesiono do godności bazyliki mniejszej. W głównych odpustach uczestniczą setki grup pątniczych.

Opowiadanie

Dieta piękności

Mułła siedział w sklepie z herbatą, gdy przyszedł sąsiad, by z nim porozmawiać.

Mułła, przygotowuję się do ożenku - powiedział. - Jestem tym bardzo podekscytowany. Czy ty nigdy nie myślałeś o tym, by się ożenić?

Mułła odrzekł:

Tak, myślałem o tym. Kiedy byłem młody, bardzo chciałem to zrobić. Chciałem znaleźć doskonałą żonę. Zacząłem podróżować, by ją znaleźć. Udałem się do Damaszku, tam znalazłem piękną kobietę, pełną wdzięku, uprzejmą i uduchowioną, ale nie znała spraw świata. Udałem się więc w dalszą podróż, do Isphahanu. Tam znalazłem kobietę zarówno uduchowioną, jak i światową, piękną pod wieloma względami, ale nie mogliśmy się porozumieć. W końcu udałem się do Kairu i po długich poszukiwaniach znalazłem ją. Była głębokiego ducha, piękna pod każdym względem, umiała zarówno znaleźć się w świecie, jak i żyć tym, co przekracza ludzki wymiar. Wiedziałem, że znalazłem doskonałą żonę. Na koniec przyjaciel zadał mu kolejne pytanie:

Mułła powiedz, dlaczego jej nie poślubiłeś?.

Och... - odrzekł ten kiwając głową. - Również ona szukała idealnego męża.

Papież Franciszek o Miłosierdziu

"Rzesze ludzi nadal migrują z jednego kraju do drugiego w poszukiwaniu pożywienia, pracy, domu i pokoju" (MM 18).

Tęsknota za domem jest niesamowicie głębokim uczuciem, które łatwo może pchać człowieka w bliźniacze uczucie osamotnienia, bo wydaje się, że nikt do końca nie jest w stanie zrozumieć. Wobec tych, którzy emigrują też obowiązuje nas przykazanie miłości.