28. Niedziela Zwykła - Rok A 15 października 2017 r.

15 października 2017

Refleksja

"Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe".

Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do "zmiany szaty", czyli do zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi, "przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa" (por. Rz 13, 13n). W przeciwnym wypadku pozostaniemy "powołani", ale nie "wybrani". "Źli" muszą się zaangażować, aby stać się choć trochę lepszymi. Zaś "dobrzy" winni zrobić wszystko, aby stawać się jeszcze lepszymi.

Tej Jezusowej przypowieści nie można jedynie ograniczyć do kwestii ostatecznej naszego wiecznego zbawienia, chociaż może to być jej pierwszorzędne znaczenie. Ale przecież już tutaj żyjąc we wspólnocie Kościoła, Jezus Chrystus przygotował nam ucztę, która jest zapoczątkowaniem tamtej wieczystej. Jest nią Eucharystia. To właśnie we Mszy Świętej sam Zbawiciel przygotował nam ucztę, na którą zaprasza wszystkich już zaproszonych na drogę wiary, nadziei i miłości, aby się posilili słowem Bożym, owocami uobecniającej się Jego zbawczej ofiary, śmierci, zmartwychwstania, wreszcie Jego Przenajświętszym Ciałem i Krwią, jako Chlebem Życia i Kielichem Zbawienia, abyśmy mieli nowe życie i zmierzali na ucztę niebieską. On, jako Zmartwychwstały, żyjący w Kościele, nieustannie poprzez swoje sługi zaprasza na tę ucztę, natomiast wielu z niej nie korzysta z błahych powodów.

Czy zastanawiałem się kiedyś na modlitwie, w chwilach zamyślenia, nad obrazem Pana Boga jako Ojca zapraszającego mnie, jako stworzenie do siebie, na spotkanie, na ucztę?

o. Kazimierz Fryzel

Złota myśl tygodnia

Najpierw spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz. (Epikur).

Na wesoło

Kardynał Micara spóźniwszy się kiedyś na audiencję u Jana XXIII tłumaczył się tym, że z górą kwadrans musiał szukać miejsca na zaparkowanie samochodu. Okazało się, że papież ma zrozumienie dla tego typu kłopotów, bo powiedział dobrotliwie:

To odwieczny problem. Noe musiał szukać czterdzieści dni, zanim znalazł miejsce dla arki.

Sprzątając mieszkanie, żona sobie śpiewa. Nagle staje przy niej zły mąż i burczy:

Mogłaś mi powiedzieć, że będziesz śpiewać! Od pół godziny smaruję zawiasy przy ogrodowej furtce!

Patron tygodnia - bł. Jakub Strzemię, biskup - 21 października

Jakub urodził się około roku 1340 najprawdopodobniej w Małopolsce. Po wstąpieniu do zakonu franciszkańskiego ukończył szkołę klasztorną. W latach 1385-1388 był gwardianem klasztoru we Lwowie. Jako misjonarz pracował z narażeniem swojego życia na Rusi, Wołyniu, Pokuciu i Wołoszczyźnie. Głosił Ewangelię nie tylko słowem, ale też przykładem swojego świątobliwego życia. Prowadził niezwykle skromny tryb życia, starając się tym, którym głosił Ewangelię, dać nie tylko naukę Bożą, ale też siebie samego.

Papież Bonifacy IX zamianował 27 VI 1391 r. Jakuba arcybiskupem Halicza. Przyjmując godność biskupią o. Jakub nie zmienił swojego trybu życia ani sposobu swojej pracy. Niezwykle ciężkie warunki, jakie panowały w archidiecezji, szczególnie zaś brak duchowieństwa i kościołów z katedralnym włącznie, sprawiały, że jego działalność biskupia nie odbiegała od warunków poprzedniej trudnej działalności misyjnej. Metropolita Jakub rozpoczął swoją gorliwą działalność pasterską od organizowania metropolii i dokładnego wytyczenia nieustalonych granic archidiecezji halickiej. W roku 1406 zwołał pierwszy synod archidiecezji i doprowadził do przeniesienia w roku 1412 stolicy metropolii do Lwowa. On też rozpoczął budowę przyszłej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, gdzie później król Jan Kazimierz będzie składał swoje śluby Matce Bożej Królowej Polski. Błogosławiony Jakub dbał o poziom swojego duchowieństwa i starał się swoim księżom zapewnić odpowiednie warunki egzystencji, jak również pracy duszpasterskiej. Arcybiskup troszczył się o poprawne sprawowanie liturgii w archidiecezji, rozpowszechniał szczególnie kult Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny.

Pełen zasług odszedł do Pana w opinii świętości 20 X 1409 roku, po 18 latach gorliwej pracy pasterskiej. Papież Pius VI swoim dekretem z dnia 11 IX 1790 roku zaliczył Jakuba do grona błogosławionych. Jest on patronem Lwowa i polskiej prowincji franciszkanów.

Opowiadanie

Odwaga

W starodawnych kronikach znajduje się historia dziewczyny, która należała do grupy kobiet towarzyszących Jezusowi w drodze na Kalwarię. Była to dziewczyna nieśmiała, milcząca, skromna.

Na wieść o Zmartwychwstaniu niepotrzebne jej były wizje czy potwierdzenia. Uwierzyła natychmiast. Pod wpływem odwagi, której nigdy dotąd nie miała, zaczęła pielgrzymować i głosić słowa Jezusa.

Nie lękała się już. Głosiła posłanie w miastach i wsiach.

Pewnego dnia podszedł do niej mężczyzna, którego głęboko poruszyło jej świadectwo. Zapytał ją:

Powiedz mi, w czym tkwi tajemnica twojej odwagi?

W pokorze. Tak nauczył mnie Nauczyciel. Mężczyzna stał przez chwilę milczący, potem znów spytał:

Do czego służy pokora?

Do tego, bym mogła powiedzieć jako pierwsza: "Kocham cię".

Papież Franciszek o Miłosierdziu

"Uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy stanowią po dziś dzień sprawdzian wielkiego i pozytywnego wpływu miłosierdzia jako wartości społecznej. Pobudza ono bowiem do zakasania rękawów, aby przywrócić godność milionom ludzi" (MM 18).

Co uczyniłem w ostatnim roku, aby ludzie zmarginalizowani przez różne sytuacje życiowe, mogli na nowo doświadczyć swojej wartości?