1. Niedziela Wielkiego Postu - Rok B 18 lutego 2018 r.

18 lutego 2018

Refleksja

Najlepszą formą obrony i walki z pozorami i fałszem jest życie w prawdzie i posłuszeństwo słowu Bożemu, które jest zawsze światłem pośród wszelkich mroków życia na ziemi. Tę drogę wyraźnie nam pokazał Pan Jezus. W odpowiedzi na szatańskie uwodzenie odnosił się do tego, co powiedział Bóg: "Nie samym chlebem żyje człowiek"; "Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"; "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego" (Łk 4,1-13).

I druga ważna reguła: Nie możemy się panicznie bać diabła. Pamiętajmy, że Jezus zwyciężył piekło i szatana. Dlatego diabeł nie może nas do niczego zmusić, bez naszego przyzwolenia. Ciągle jednak stara się nas skłonić do zgody na zło, stosując wyrafinowane metody. Dlatego trzeba mieć przed nim respekt i nie wolno z nim wchodzić w żadną relację. On jest naszym bezwzględnym wrogiem. Obrazowo mówiąc, wskutek zwycięstwa nad nim Chrystusa przypomina złego psa, uwiązanego grubym łańcuchem do budy o nazwie piekło. Pogryzie każdego, kto zbyt blisko podejdzie.

Trzeba zatem wielkiej czujności. W naszej walce duchowej o Boży ład nie może brakować kategorycznego wyrzekania się zła, unikania grzesznych okazji i troski o życie w łasce uświęcającej. Potrzeba umartwienia, modlitwy, postu i jałmużny. Zadbajmy więc w najbliższych tygodniach o to, by chętnie i nabożnie uczestniczyć w wielkopostnych nabożeństwach, rozważając i uwielbiając miłość Pana. Podejmujmy mozolnie wysiłek walki duchowej z wszelkimi pokusami, grzechem i złem, w trosce o Boży ład w swoim wnętrzu i między nami.

Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego

Złota myśl tygodnia

Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy (św. Ambroży).

Na wesoło

Ojciec idzie do kościoła z dwoma synami. Jeden ma pięć lat, a drugi trzy. Sadza ich w ławce i mówi:

- Pamiętajcie, że w kościele się milczy.

Obaj siadają i posłusznie zachowują milczenie. Ojciec zadowolony kieruje wzrok na kapłana, który żegna się i zwraca się z pozdrowieniem do wiernych. Trzyletni chłopiec staje wówczas i głośno mówi do kapłana:

- Pamiętaj, że w kościele się milczy!


Na egzaminie. Po kilku zadanych pytaniach profesor mówi do studenta:

- Leje pan wodę.

- Panie profesorze, cóż zrobić, skoro temat jak rzeka.

Patron tygodnia - św. Konrad z Piacenzy, pustelnik - 19 lutego

Konrad Confalonieri urodził się około roku 1290 w zamożnej, włoskiej rodzinie. Za młodu obrał sobie zawód rycerski. W roku 1313 w czasie polowania rozpalił ognisko dla wypłoszenia zwierzyny i wywołał pożar. Nie zdawał sobie sprawy, jaką klęskę żywiołową wywoła tym czynem. Namiestnik Piacenzy, Galeazzo Visconti, skazał na śmierć przypadkowo przyłapanego w lesie człowieka, podejrzanego o umyślny pożar lasu. Gdy Konrad się o tym dowiedział, natychmiast zgłosił się do namiestnika i wyznał swoją winę. Wynagrodził też pieniężnie wyrządzoną miastu szkodę. Oddał na ten cel cały swój majątek. Wydarzenie to stało się przełomem religijnym w życiu jego i małżonki, która wstąpiła do klasztoru klarysek w Piacenzy.

Konrad natomiast zaczął prowadzić żywot wędrownego ascety. Wstąpił w 1315 r. do III zakonu św. Franciszka. Jako pielgrzym pokutny nawiedził wiele sanktuariów Italii. Osiadł w 1343 r. jako pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na Sycylii, gdzie wiódł życie pełne wyrzeczenia. Miał dar prorokowania.

Zmarł 19 lutego 1351 r. Pochowano go w Noto, w kościele św. Mikołaja. W roku 1485 jego śmiertelne szczątki umieszczono w srebrnej trumnie. Papież Urban VIII jego kult zatwierdzony dla diecezji syrakuskiej w roku 1515, potem rozszerzony na całą Sycylię (1544), rozciągnął także na zakony franciszkańskie (1625). Jest patronem osób cierpiących z powodu przepukliny.

Opowiadanie

Dawanie

Ulicą szła mama z dzieckiem trzymającym w dłoni ciastko. Mijali ubogą kobietę, która wyciągała rękę do przechodniów. Obok niej siedział skulony, brudny chłopczyk, w nędznym i za dużym ubraniu. Dziecko, nie puszczając ręki matki, zatrzymało się i z zakłopotaniem przyglądało się chłopcu. Potem spojrzało na trzymane w ręce ciastko i na matkę, jakby prosząc o pozwolenie. Matka lekkim ruchem głowy wyraziła zgodę. Dziecko wyciągnęło rączkę do Cyganiątka i dało mu ciastko. Potem szybko oddaliło się ze swoją matką.

Jeden z przechodniów, który widział tę scenę, powiedział do kobiety:

- Teraz pewnie kupi pani synowi inne ciastko, może większe?

- Nie - odpowiedziała łagodnie kobieta

- Nie? Dlaczego?

- Ten, kto daje, musi odmówić sobie

Ziarnko zboża ukryło się w spichlerzu. Nie chciało być zasiane. Nie chciało umrzeć. Nie chciało się zmarnować. Chciało zachować własne życie. Nie chciało zostać chlebem. Nie chciało być zaniesione na stół. Nie chciało być poświęcone i podzielone. Nigdy nie chciało oddać życia. Nigdy też nie dało radości. Pewnego dnia przyszedł rolnik. Razem ze śmieciami wyrzucił również ziarnko zboża.

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym

"Wydarzenia paschalne - męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa - są równocześnie czasem nowego przyjścia Ducha Świętego jako Parakleta i Ducha Prawdy. Są czasem "nowego początku" udzielania się Trójjedynego Boga ludzkości w Duchu Świętym za sprawą Chrystusa-Odkupiciela. Ten nowy początek jest odkupieniem świata: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał" (J 3, 16). Już w "daniu" Syna, w darze z Syna wyraża się najgłębsza istota Boga, który jako Miłość pozostaje niewyczerpanym źródłem obdarowywania" (św. Jan Paweł II).