5. Niedziela Zwykła - Rok B 4 lutego 2018 r.

4 lutego 2018

Refleksja

Wokół Jezusa gromadziły się rzesze ludzi. Spragnieni byli słowa, jakie im Jezus głosił. Przychodzili także, by szukać uzdrowienia duszy i ciała. Jak mówi Ewangelista: "Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił". Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo był zajęty. Ale nie dał się pochłonąć do końca szaleńczej aktywności. "Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił". Wiedział, jak wielu jest jeszcze nieuzdrowionych, że tylu przychodzi do Niego ze swoimi bolączkami, tylu przecież cierpi po dziś dzień, na całym świecie - a jednak usuwał się w cień, aby trwać na modlitwie. Nawet Jezus potrzebował czasu dla siebie, odpoczynku, modlitwy. Potrzebował przede wszystkim kontaktu ze swoim Ojcem i to był sekret Jego ogromnej mocy i skuteczności działania.

My także potrzebujemy kontaktu z Bogiem, aby naładować się Bożą energią, która pomaga pełniej i sensowniej żyć. Dzisiejszy człowiek popada, jak nigdy dotąd, w różnego rodzaju depresje, gubi się w życiu. A to dlatego, że zagubił nieraz zdolność kontaktu z Bogiem, zastępując go różnego rodzaju "liturgiami", choćby przed telewizorem, na stadionie czy w galerii handlowej. Wydaje się, że współczesnemu człowiekowi najbardziej potrzeba refleksji, czyli zastanowienia się i rozmyślania nad samym sobą, nad wartością i celem swojego życia, wybiegającym daleko poza ziemię.

Godne podziwu są często nasze poświecenia dla innych. Ale potrzebujemy też troski o samych siebie, chwili odpoczynku, spokoju. Potrzebujemy czasu, aby wznieść myśl do Boga, aby w jego świetle wszystko poustawiać w swoim życiu na właściwym miejscu. I pełniej żyć. Gdy tego zabraknie, możemy się zredukować do roli robota, który po zużyciu nikomu nie jest potrzebny. A ponadto może się okazać, że to nasze poświecenie nie wyszło na dobre naszej rodzinie lub też nie doczekaliśmy spokojnej przyszłości.

ks. Leszek Smoliński

Złota myśl tygodnia

Na drzewie milczenia wisi jego owoc - spokój (Arthur Schopenhauer).

Na wesoło

Wielkim problemem, który trapił ojców pustyni, była kobieta. Panowała ogólna zasada, iż należy unikać okazji do grzechu, a więc spotkań z kobietami. Ojciec Paweł, gdy nagle spotkał na swej drodze kobietę, zaczął uciekać "szybciej aniżeli się ucieka na widok lwa lub straszliwego smoka". Biedak przypłacił tę ucieczkę zdrowiem. Został całkowicie sparaliżowany i przez cztery lata opiekowały się nim - o paradoksie! - zakonnice jednego z klasztorów.

Ofiara wypadku budzi się po długiej i ciężkiej operacji.

- Co się stało?! Gdzie ja jestem?

- Miał pan wypadek...

- To znaczy, że jestem w szpitalu?

- W dużej części tak...

Patron tygodnia - św. Dorota, dziewica i męczennica - 6 lutego

Martyrologium rzymskie opisuje dzieje św. Doroty w kilku zdaniach: "W Cezarei, w Kapadocji, rocznica zgonu św. Doroty. Z wyroku Saprycjusza, namiestnika tej prowincji, najpierw dręczono ją w katowni, w końcu skazano na ścięcie. Na widok jej męczeństwa nawrócił się młody mówca imieniem Teofil. Zaraz też męczono go okrutnie na katowni, następnie ścięto mieczem".

Opis śmierci Doroty pochodzi z czasów późniejszych. Do męczeństwa dołącza on legendę. Teofil miał skazaną zapytać z ironią, czemu jej tak spieszno do śmierci. Ta miała odpowiedzieć: "Bowiem idę do niebieskich ogrodów". Wówczas ten młody przeciwnik chrześcijan powiedział kpiąco: "Gdybyś mi z twoich ogrodów niebieskich podarowała owoce i kwiaty, to uwierzyłbym". Nagle, mimo że była to zima, zjawiło się pacholę z koszykiem pełnym dorodnych jabłek i pięknych róż. Według podania fakt ten stał się przyczyną nawrócenia Teofila. Dorota miała ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Dioklecjana (284-305).

Św. Dorota była niegdyś bardzo popularna i powszechnie czczona w całej Europie. W Polsce miała swoje świątynie i ołtarze. Należy do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli. Jej postać była ulubionym tematem malarzy. Dorota jest patronką m.in. młodych małżeństw, ogrodników, botaników i górników. Ze średniowiecza pochodzi pieśń hagiograficzna "Doroto, cna dziewko czysta" (znana też jako "Pieśń o św. Dorocie"). Ciekawostką jest, że utwór jest w języku polsko-czeskim. Spisany został prawdopodobnie ok. roku 1420.

Opowiadanie

Pustelnicy

W pobliżu źródła mieszkało wielu pustelników. Każdy z nich zbudował sobie chatę, w której w głębokiej ciszy spędzał dni na rozważaniach i modlitwie. Każdy indywidualnie wzywał Bożej obecności.

Bóg chciał odwiedzić pustelników, ale nie potrafił znaleźć do nich drogi. Pośród rozległej pustyni widział jedynie odległe od siebie punkciki.

Pewnego dnia nagła konieczność zmusiła jednego z pustelników, aby udać się do drugiego. Na ziemi pozostały mało zauważalne ślady kroków. Odwiedzony pustelnik zrewanżował się wizytą i ślady się pogłębiły. Również inni pustelnicy zaczęli się odwiedzać. Zdarzało się to coraz częściej.

Pewnego dnia Bóg, do którego zawsze modlili się dobrzy pustelnicy, ujrzał z wysoka całą pajęczynę dróżek, łączących ich chaty. Bardzo zadowolony powiedział:

- Teraz tak! Teraz już widzę do nich drogę, więc mogę pójść i ich odwiedzić.

Twórzmy wspólnoty, budujmy więzi i wyznaczajmy drogi, aby Bóg mógł nas odszukać.

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym

"Zjednoczenie Chrystusa z Duchem Świętym, którego jest On w pełni świadom, wyrażę się w "rozradowaniu" (Łk 10,21) i w ten sposób jego ukryte Źródło staje się poniekąd "odczuwalne". Jest to szczególne objawienie i wyniesienie właściwe Synowi Człowieczemu, Chrystusowi - Mesjaszowi, którego człowieczeństwo przynależy do Osoby Syna Bożego, pozostającego w istotowej jedności Bóstwa z Duchem Świętym" (św. Jan Paweł II).