ŚWIĘCENIE POKARMÓW i BOŻY GRÓB

20 kwietnia 2019

Od godz. 8:00 - ADORACJA przy Bożym Grobie w kościele Gimnazjalnym.

W kościele parafialnym - ŚWIĘCENIE POKARMÓW: od godz. 9:00 do 15:00 - o każdej równej godzinie. Po poświęceniu pokarmów zachęcamy do odwiedzenia kościoła Gimnazjalnego i do modlitwy adoracyjnej przy Bożym Grobie.